HomeBatude i vicevi

Batude i vicevi

Likarija

Na Visu je živi stori momak Ive sa materon, imali su kenju i živili su od lozja. Kad je doslo vrime jematve kreplala je kenja...