HomeFarabutavanje

Farabutavanje

Makakade oko osobne

Dojden na šalter u panduriji učinit osobnu.Dajen staru na uvid.Gospoja gleda adresu i pita je još stoji."Gospojo stoji mi ka bandira!", govorin.Smije se. Da...

Farabutavanje u Splitu (FOTO)

U splickemu Red Baronu jučera smo učinili bokunić šušura. Ćapa san se mikrofona kako bi prdeka obo štorijama iz mojih libri, a premijerno...

Vanka škvare u reoplanu

Bi san nase pusto godišć u Japan. U reoplanu nisu jemali normalne bevande pa me tokalo lokat bire. A zač sam loka? E od...

Farabutavanje u Splitu (promocija libri)

Vela mi je radost učinit prvu promociju svojih libri u Velemu mistu. Doć u misto di je barba Smoje učini spomenik Ajduku i ciloj...

Regule za prvu večeru

Prva večera je prilika da se ostavi lipi dojam na šinjorinu pa evo par reguli ča more pomoć u temu. 1. Probužane mudante ostavit za...

Regule za po crikvi

Vaja uvik inkolat ugodno s korisnin. Ako je korisno poć se laškat griha, ne znači da ne more bit i ugodno za vazest koji punat...

Regule za prvi randevu

Farabut je obično vanka regule, znači zna sve ča ne valja! No kako u mistu jemo puno onih ča iškedu ženu, evo par reguli...

Općina kontra komunalnog

Iša sam u pekariju vazest koji karcinom od spize, jer ne va kafa na debulecu. Kad tamo jedna šmisnica iz općine kupuje mašur spize. Odma...

Mudante na brujet

Nima puno šetemani otkad sam se dobro inkarta u konobu. Dva i dva kila, pa još bokun i adio pameti. Dok sam fjancima mirija kalu, intra...

Nauka o nadimcima

U malin mistima nema puno pardona za fizičke ili moralne slabosti. Ono ča si će te i uresit, dobit ćeš nadimak po miri. Tako...