Furbarije šjor Farabuta / Red Baron, Split

Farabutavanje u Splitu (FOTO)

0
U splickemu Red Baronu jučera smo učinili bokunić šušura. Ćapa san se mikrofona kako bi prdeka obo štorijama iz mojih libri, a premijerno...

Vanka škvare u reoplanu

0
Bi san nase pusto godišć u Japan. U reoplanu nisu jemali normalne bevande pa me tokalo lokat bire. A zač sam loka? E od...

Farabutavanje u Splitu (promocija libri)

0
Vela mi je radost učinit prvu promociju svojih libri u Velemu mistu. Doć u misto di je barba Smoje učini spomenik Ajduku i ciloj...

Regule za prvu večeru

0
Prva večera je prilika da se ostavi lipi dojam na šinjorinu pa evo par reguli ča more pomoć u temu. 1. Probužane mudante ostavit za...

Promocija libri u Šibeniku

0
U prilipome Krešinemu velemu mistu održat će se promocija novega libra "Furbarije šjor Farabuta".

Promocija libra u Zadru

0
Čujte i počujte, cinjeno pučanstvo! U Zadru ćemo se intrat 09.06. u Gradskoj knjižnici sa početkon u 18 uri. Vaš šjor Farabut će ćelavon...

PISMA: Dalmacijo none i nonota

0
Bilo da sidnen na škrapu il’ se opružin pod pinjol zna di triba burdižat od moje duše jarbol Tu san u raju crcajki di me je gingala nona u libru...

Likarija

0
Na Visu je živi stori momak Ive sa materon, imali su kenju i živili su od lozja. Kad je doslo vrime jematve kreplala je kenja...

Regule za po crikvi

0
Vaja uvik inkolat ugodno s korisnin. Ako je korisno poć se laškat griha, ne znači da ne more bit i ugodno za vazest koji punat...
Šjor Farabut
Đirajen i pišen. Šempjasti lapiš po zvanju, pantagana po stanju.

YouTube

Insta gram oliti Insta kilo