Vanka škvare u reoplanu

0
1932
Furbarije šjor Farabuta - Vanka škvare u reoplanu

Bi san nase pusto godišć u Japan. U reoplanu nisu jemali normalne bevande pa me tokalo lokat bire. A zač sam loka? E od muke.. od muke.

Od cilega reoplana najdebji bahić je mora vazest katrigu kraj moje. Ekskjuzmi je mora govorit svaki momenat jerbo nema di ni zadi fjancima. I ekola eto ti ga jušto na katrigu do me. Čim je sea došle su mi fumade i inpijefobija. Kad bahić zaspe ko će pasat kraj njega za poć na zahod, pensa san apena.

I tako mi letimo prvu uru, a bahiću salo cidi na moju bandu. Tirajen mu te bržole nase, a on bidan ne ćuti vragu bokun. Vraćiva sam mu to salo par puti, ma mi je došla trenta uno. Zoven sjuardesu da kako ćemo mi u Evropu vako. Ona mi Ajm Sori. Ča sori, sorit ću ti sve prid sobon. Ovi Karatil da ekskjuzmi. Nema franko katrigi nigdi i osudilo me na dvanajst uri gvere s tuloton. Od živac san izguli nu gvanćeru za spizu i timbra je na bandu od katrige ka nasip prima silnoj plimi od sala.

Karatil je timbra muziku u ušetine i zaspa u sekund. Oboj meni kad se tulo molalo. Išekava san loj s katrige. Stiska me je ka polpetu. E onda je užga šegac. Hropja je gore vengo ja posli akuže tri noći bez sna.

Tokalo mi se popišat. Odbotuna sam se i misli nadobudno pasat kraj bahića. A ka prava pegula sam zadi čim sam prikobaci livu nogu i sea sam na bahića. Guzica mi je zadila za katrigu odispri.

Stjuardesa me oće škapulat i daje mi ruke. U ti momenat bahić se budi, a ja mu sedin u krilo ka striptizeta.

Gleda me blido i ništa mu ni jasno. Ekskjuzmi mi, pizdune. I dok se vrnen da si sea na moju katrigu jerbo ću drugi put skakat po tebi ka teta Petronila po pošćeru sve do Japana.

Tumbali su me u prvu klasu. Da je pravice avanca bi bia i orden za bale po katrigima. A kako jemam dobru guzicu, čudi san se ča me karatil ni bokunić plesni po njoj barenko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here