Home Authors Posts by Šjor Farabut

Šjor Farabut

Šjor Farabut
16 POSTS 0 COMMENTS
Đirajen i pišen. Šempjasti lapiš po zvanju, pantagana po stanju.

Zadnje beside

Likarija

0
Na Visu je živi stori momak Ive sa materon, imali su kenju i živili su od lozja. Kad je doslo vrime jematve kreplala je kenja...

Promocija libri u Šibeniku

0
U prilipome Krešinemu velemu mistu održat će se promocija novega libra "Furbarije šjor Farabuta".
Furbarije šjor Farabuta / Red Baron, Split

Farabutavanje u Splitu (FOTO)

0
U splickemu Red Baronu jučera smo učinili bokunić šušura. Ćapa san se mikrofona kako bi prdeka obo štorijama iz mojih libri, a premijerno...

Regule za prvi randevu

0
Farabut je obično vanka regule, znači zna sve ča ne valja! No kako u mistu jemo puno onih ča iškedu ženu, evo par reguli...

NA KARTE I BALOTE

0
Karta i balotane vole mukvela su rabotajer punih si ruk. Jedni u špade,drugi u baštone,treći u monade,četvrti u kanone. Vajat ili tućvela je naukapunat izvućuvik je...