Shop

Showing all 2 results

Zadnje beside

Promocija libri u Šibeniku

0
U prilipome Krešinemu velemu mistu održat će se promocija novega libra "Furbarije šjor Farabuta".

PISMA Noćni vrduni

0
NOĆNI VRDUNI Poškurili su se botibrodima ca se jube,nema zog već balotilaškale su riči grube. Na rivi ćakulaju valiobo dalekin rivamaslano vonjaju u kaliza dišpet mrtilama. A ti i...

Mudante na brujet

0
Nima puno šetemani otkad sam se dobro inkarta u konobu. Dva i dva kila, pa još bokun i adio pameti. Dok sam fjancima mirija kalu, intra...
Furbarije šjor Farabuta

Makakade oko osobne

0
Dojden na šalter u panduriji učinit osobnu.Dajen staru na uvid.Gospoja gleda adresu i pita je još stoji."Gospojo stoji mi ka bandira!", govorin.Smije se. Da...

Vanka škvare u reoplanu

0
Bi san nase pusto godišć u Japan. U reoplanu nisu jemali normalne bevande pa me tokalo lokat bire. A zač sam loka? E od...