Regule za po crikvi

0
549

Vaja uvik inkolat ugodno s korisnin.

Ako je korisno poć se laškat griha, ne znači da ne more bit i ugodno za vazest koji punat u šesnih šinjorini ili za štrocat nečastive.

1. Uredit se ka nepali borac za sastanak komiteta

2. Namušćat se da ženske na grih potežeš

3. Naučit dil pištule napamet da svi budu kuco kraj tebe

4. Na ulazu u crikvu poškropit se, a puno veće poškropit veće grišnike okolo sebe

5. Sest kraj šesnih šinjorini da se duhovno obnove kraj vrile napasti

6. Kukvižama bečit oči i bejit se da se zlamenuju od makakadi

7. Ako prneš ukažiješ svima na vega ispri sebe

8. Kad se daje lemozina izvadit dvista kun i ventulat se, a tumbat munitu unutra

9. Ako ko hripje, reć časni da ga raskuže

10. Za vrime pištule blejat u plafun ka prorok i ponovit no ča si doma naštrebeta

11. Kad se pruža mir, migat šinjorinama furbasto

12. Kurjožama pružit mir s gadljivon čunkon

13. Kad se moli Ispovidan se, pitat najšesniju šinjorinu da kad misli sagrišit vrlo mnogo jopet

14. Kad dojde oni dil “moj grih, moj grih, moj preveliki grih” tuć se peston u glavu ka za domovinu s Titoton

15. Reć kojoj šesnoj šinjorini da jemaš biblijsku grupu obo janjčićima i vinu subotom

16. Pasat kraj kurjožaci pri pričesti i reć čagod klingonski ili na sanskrstu

17. Zapivat Hej Slaveni da vidiš jesul živi, a onda reć da peškaješ kandidate za dešvavanje đavli

18. Kad se kleči šinjorinama dat šudar od HDZa da im čuva kripost kolini

19. Ako vidiš da se koja šinjorina afanaje viron, reć da ti je bižnono bi major u križarskoj gveri

20. Naukovat braću da su grubje sestre po Isukrstu bližnja svojta u prvo kolino, a da šesne spadaju u šesto kolino i da hi ne triba gledat ka fameju

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here