Uncategorized

Showing all 2 results

Zadnje beside

Regule za prvi randevu

0
Farabut je obično vanka regule, znači zna sve ča ne valja! No kako u mistu jemo puno onih ča iškedu ženu, evo par reguli...

Općina kontra komunalnog

0
Iša sam u pekariju vazest koji karcinom od spize, jer ne va kafa na debulecu. Kad tamo jedna šmisnica iz općine kupuje mašur spize. Odma...

PISMA: Dalmacijo none i nonota

0
Bilo da sidnen na škrapu il’ se opružin pod pinjol zna di triba burdižat od moje duše jarbol Tu san u raju crcajki di me je gingala nona u libru...

Mudante na brujet

0
Nima puno šetemani otkad sam se dobro inkarta u konobu. Dva i dva kila, pa još bokun i adio pameti. Dok sam fjancima mirija kalu, intra...

Likarija

0
Na Visu je živi stori momak Ive sa materon, imali su kenju i živili su od lozja. Kad je doslo vrime jematve kreplala je kenja...