NA KARTE I BALOTE

0
260

Karta i balota
ne vole muk
vela su rabota
jer punih si ruk.

Jedni u špade,
drugi u baštone,
treći u monade,
četvrti u kanone.

Vajat ili tuć
vela je nauka
punat izvuć
uvik je muka.

Jedni škartaju,
drugi peškaju,
treći bumbižaju,
a svi kontraštaju.

Dok zvono tuli
kroz jeku volta
grle se žmuli
jubi se balota.

Na balotu pjune
obo stol udre
tuc šempjune
laškaj mudre.

Dok arijon letidu
grintavi se štufa
karici blišćidu
eto gre barufa.

Đogadur se žesti
jer zva je striše
poletit će pesti
štrocat će liše.

Ma ca si tuka
liša ti cinkvina
zog izila buka
beštima i prašina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here