Sample Category Title

Makakade oko osobne

Dojden na šalter u panduriji učinit osobnu.Dajen staru na uvid.Gospoja gleda adresu i pita je još stoji."Gospojo stoji mi ka bandira!", govorin.Smije se. Da...

Farabutavanje u Splitu (FOTO)

U splickemu Red Baronu jučera smo učinili bokunić šušura. Ćapa san se mikrofona kako bi prdeka obo štorijama iz mojih libri, a premijerno...

Vanka škvare u reoplanu

Bi san nase pusto godišć u Japan. U reoplanu nisu jemali normalne bevande pa me tokalo lokat bire. A zač sam loka? E od...

Farabutavanje u Splitu (promocija libri)

Vela mi je radost učinit prvu promociju svojih libri u Velemu mistu. Doć u misto di je barba Smoje učini spomenik Ajduku i ciloj...

Regule za prvu večeru

Prva večera je prilika da se ostavi lipi dojam na šinjorinu pa evo par reguli ča more pomoć u temu. 1. Probužane mudante ostavit za...

Promocija libri u Šibeniku

U prilipome Krešinemu velemu mistu održat će se promocija novega libra "Furbarije šjor Farabuta".

Promocija libra u Zadru

Čujte i počujte, cinjeno pučanstvo! U Zadru ćemo se intrat 09.06. u Gradskoj knjižnici sa početkon u 18 uri. Vaš šjor Farabut će ćelavon...

PISMA: Dalmacijo none i nonota

Bilo da sidnen na škrapu il’ se opružin pod pinjol zna di triba burdižat od moje duše jarbol Tu san u raju crcajki di me je gingala nona u libru...

Likarija

Na Visu je živi stori momak Ive sa materon, imali su kenju i živili su od lozja. Kad je doslo vrime jematve kreplala je kenja...

Regule za po crikvi

Vaja uvik inkolat ugodno s korisnin. Ako je korisno poć se laškat griha, ne znači da ne more bit i ugodno za vazest koji punat...

Regule za prvi randevu

Farabut je obično vanka regule, znači zna sve ča ne valja! No kako u mistu jemo puno onih ča iškedu ženu, evo par reguli...

Općina kontra komunalnog

Iša sam u pekariju vazest koji karcinom od spize, jer ne va kafa na debulecu. Kad tamo jedna šmisnica iz općine kupuje mašur spize. Odma...

Mudante na brujet

Nima puno šetemani otkad sam se dobro inkarta u konobu. Dva i dva kila, pa još bokun i adio pameti. Dok sam fjancima mirija kalu, intra...

Nauka o nadimcima

U malin mistima nema puno pardona za fizičke ili moralne slabosti. Ono ča si će te i uresit, dobit ćeš nadimak po miri. Tako...

PISMA Noćni vrduni

NOĆNI VRDUNI Poškurili su se botibrodima ca se jube,nema zog već balotilaškale su riči grube. Na rivi ćakulaju valiobo dalekin rivamaslano vonjaju u kaliza dišpet mrtilama. A ti i...

NA KARTE I BALOTE

Karta i balotane vole mukvela su rabotajer punih si ruk. Jedni u špade,drugi u baštone,treći u monade,četvrti u kanone. Vajat ili tućvela je naukapunat izvućuvik je...